slide
slide
slide

ŠIROKÁ NABÍDKA ŠKOLENÍ

Nabízíme širokou nabídku školení v oblastech BOZP, PO, ČNB či HACCP jako jsou školení vstupní či periodická, pro řadové i vedoucí zaměstnance, školení práce ve výškách, školení řidičů referentských vozidel, první pomoci, požární ochrany, analýzy kritických bodů aj….

DOKUMENTACE NA MÍRU

Vytvoříme Vám kompletní dokumentace na míru dle Vašich potřeb a požadavků na základě platné legislativy a po vstupním auditu v oblasti BOZP či PO. Přezkoumáme Vaše aktuální dokumentace a navrhneme opatření pro zlepšení.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Každou naši zakázku posuzujeme individuálně na základě schůzky se zákazníkem. Na prvním místě pro nás je kvalita odvedené práce, ve které obsáhneme Vaše kompletní potřeby a dokumentaci a školení nastavíme tak, aby uspěla před všemi dotčenými orgány.

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Nechcete platit vysoké sankce za nedodržování BOZP a PO na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany pro fyzické a právnické osoby, které vycházejí z § 17 a § 30 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce? Máte zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci? Provádíte pravidelné školení a audity? Pokud ne, využijte naše služby.

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jako osoby odborně způsobilé zpracováváme dokumentaci přímo na míru Vaší společnosti. Provádíme školení pro vedoucí a řadové zaměstnance jak vstupní, tak periodické, které se musí opakovat. Bojíte se, že zapomenete? My termíny hlídáme za Vás a upozorňujeme na ně.

Provádíme vstupní a roční audity a společnými silami zlepšujeme úroveň bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny pracovního prostředí.

Připravujeme firmy na certifikační audity dle ČSN. Zpracováváme potřebnou dokumentaci, pomáháme při tvorbě procesů a vytváříme pracovní postupy šité přímo na míru Vaší společnosti. V rámci výše zmíněných služeb poskytujeme komplexní poradenství. Po vzájemné domluvě komunikujeme s úřady a při případných kontrolách můžeme být fyzicky přítomni. Jste provozovatelé kasin, směnárníci, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu? Pokud ano, máte zákonnou povinnost zúčastnit se odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb.. Tento kurz musí ze zákona absolvovat všichni zaměstnanci, kteří při zpracování bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu přijaté bankovky a mince.